Dołącz Do Nas Na Forum / Join Us On Board - Wystarczy kliknąć na poniższy baner

piątek, 13 marca 2009

Anioły
Anioły są czystą energią, ale na użytek ludzi – aby wyjść naprzeciw ich wyobrażeniom – przybierają postać istot cielesnych. Najczęściej wysokich, smukłych postaci ze skrzydłami.

Zanim Bóg ukształtował świat i ludzi, do bytu powołał anioły. Stworzył je z czystego światła i czystego ducha, nie posługując się żadną materią. Najwięcej dowiadujemy się o nich z Apokalipsy św. Jana, listów św. Pawła, abisyńskiej wersji apokryfu „Księga Henocha” i tekstów św. Tomasza z Akwinu. Ogromną wiedzę o świecie aniołów i obowiązującej w nim hierarchii przekazuje nam Święta Kabała – mistyczna wiedza żydowska. Jeden z XIV-wiecznych kabalistów wyliczył, iż zastępy niebiańskie liczą 301 655 722 aniołów. Inni badacze, na przykład Albert Wielki, XIII-wieczny niemiecki teolog i filozof, głosił, iż: „Każdy chór niebiański liczy 6666 legionów, a każdy legion 6666 aniołów”. Według Kabały anioły dzielą się na 9 formacji, tzw. chórów. To: Serafiny, Cherubiny, Trony, Dominacje, Moce, Cnoty, Księstwa, Archanioły, Anioły. Zadaniem aniołów jest przede wszystkim sławienie boskiej chwały, ale również… opieka nad wszystkim, co istnieje i co dzieje się na Ziemi. A także – i to dla nas chyba najważniejsze – pośredniczenie między Bogiem a człowiekiem. Nie mogą jednak spełniać naszych próśb osobiście. Zanoszą je więc przed oblicze Boga i w naszym imieniu proszą go o łaski. Do aniołów należy zatem zwracać się nie o „załatwienie” sprawy, ale o wstawiennictwo u Pana Boga, o zaniesienie naszej prośby przed Jego oblicze. Ostatecznie przecież – to od Boga, a nie od anioła zależy, czy prośba człowieka zostanie spełniona.
Według Kabały, istnieje siedemdziesięciu dwóch nadrzędnych aniołów stróżów (poza nimi, każdy człowiek ma jeszcze osobistego opiekuna). Każdy z nich ma pod swoją szczególną pieczą 5 dni w roku i wyposaża ludzi, którzy się w tych dniach urodzili określonymi cechami, talentami, oraz życiową misją. Poza tym, każdy z tych aniołów dysponuje też określonymi „kompetencjami”, w zakresie których – już niezależnie od naszej daty urodzenia – możemy się do niego zwracać z prośbami o wstawiennictwo i pomoc. Najlepiej to jednak robić właśnie w czasie tych 5 dni w roku, którymi opiekuje się wybrany przez nas anioł. Poniżej przedstawiamy po jednym aniele stróżu z każdego miesiąca.
ANIOŁ UMABEL (21–25 stycznia)

Jest aniołem przyjaźni. Pomaga pozyskać przyjaciół, pociesza w cierpieniach emocjonalnych, ułatwia znalezienie partnera, uwalnia od poczucia osamotnienia. Obdarza romantyzmem, głębią uczuć i wrażliwością.
ANIOŁ HABUHIAH (25–28 luty)

Jest aniołem ozdrowienia. Gwarantuje dobre zdrowie i płodność kobiet, leczy ludzi, zwierzęta i rośliny. Darzy siłą, odwagą, rozwija zdolność przewidywania zdarzeń.
ANIOŁ JELIEL (26–30 marca)

Jest aniołem miłości-mądrości. Pomaga odzyskiwać pokój oraz harmonię w małżeństwie, daje radość życia i ukojenia w żalu i smutku. Obdarza szacunkiem, wierną i szczęśliwą miłością, uczy, jak odzyskiwać spokój przez medytację i modlitwę. Daje zwycięstwo niesprawiedliwie atakowanym.
ANIOŁ CAHETEL (26–30 kwietnia)

Jest aniołem błogosławieństwa Bożego. Pomaga zakończyć szczęśliwie wszelkie przedsięwzięcia. Oddala złe moce i klątwy. Darzy opiekuńczością, pracowitością, intuicją, pokorą, szczodrością, czułością. Wspiera w zachowaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym.
ANIOŁ HAZIEL (1–5 maja)

Jest aniołem Miłości Bożej – działa natychmiast. Zapewnia życie w miłości i stałą protekcję. Daje całkowite wybaczenie popełnionych błędów. Wspiera w walce z nerwowością i problemami seksualnymi. Darzy uczciwością, szczerością, spokojem, odpowiedzialnością.
ANIOŁ CALIEL (16–21 czerwca)

Jest aniołem sprawiedliwości. Wspiera w walce z pesymizmem, niewiarą, wrogością. Otacza opieką ofi ary niesprawiedliwości. Przynosi natychmiastową pomoc w przeciwnościach losu. Darzy umiłowaniem prawdy, odwagą, uczciwością, wrażliwością, biegłością w sztuce słowa.
ANIOŁ NITH-HAIAH (23–27 lipca)

Jest aniołem – mistrzem wewnętrznym. Pomaga w wyborze właściwych wartości życiowych, zapewnia szczęśliwą egzystencję. Rozwija dobroczynność, bezinteresowną miłość, pewność siebie. Zapewnia uwolnienie od zła, destrukcji, magii, negatywnych myśli.
ANIOŁ JERATHEL (2–6 sierpnia)

Jest aniołem światła, radości i wolności. Przynosi bogactwo materialne i duchowe Zapewnia sukces, powodzenie i szczęście. Pomaga uczyć się przez całe życie i osiągać najwyższe cele. Jego podopiecznych czeka wielka misja propagowania wolności i pokoju.
ANIOŁ MENADEL (18–23 września)

Jest aniołem pracy. Wspiera w sprawach materialnych i duchowych, pomaga w znalezieniu i zachowaniu zatrudnienia. Przynosi zaangażowanie społeczne i wzmacnia w nas misję pomocy osobom cierpiącym.
ANIOŁ VEULIAH (23–28 października)

Jest aniołem sukcesu i bogactwa. Rozwija dobroć, wytrwałość, entuzjazm. Prosi, abyśmy dawali z siebie jak najwięcej. Udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów materialnych.
ANIOŁ SEALIAH (3–7 listopada)

Jest aniołem odnalezienia woli. Zajmuje się urodzajem, hodowlą bydła i płodami rolnymi, zdrowiem i uzdrawianiem. Podopiecznych obdarza witalnością, skromnością, mądrością, skutecznością, umiłowaniem wiedzy. Wzmacnia żywotność. Daje siłę ubogim i uciśnionym.
ANIOŁ POYEL (27–31 grudnia)

Jest aniołem wielkiej mocy i obfitości wszystkiego. Obdarza mądrością, szlachetnością, pokorą, rozwija miłość matczyną, spełnia wszystkie prośby, pod warunkiem, że są one zgodne z ideą dobra.

Jak prosić anioła o pomoc? Chcąc nawiązać kontakt z którymś z nich, najlepiej powtórzyć trzykrotnie: „Ja (tu wypowiedz swoje imię), wzywam cię (wymień imię anioła) na pomoc”. Najlepiej robić to w domu, w ciszy i skupieniu. Zapalić białą świecę i kadzidełko, włączyć muzykę medytacyjną, przyozdobić pokój kwiatami, aby anioł czuł się jak najmilszy gość. Jak z nim rozmawiać? Normalnie, jak z przyjaciółką lub przyjacielem. Śmiało prosić o to, czego się pragnie. Na koniec można zaśpiewać lub odmówić „Hymn aniołów albo „Ojcze nasz”.

3 komentarze:

Kirse pisze...

Ciekawe. Skąd te informacje? ;)) Ja ze swojej strony proszę o więcej zdjęć aniołów. ^^ Upadłych też...
www.nie-codziennik.blogspot.com

gszk pisze...

Wiadomości o aniołach posiadam z internetu :)
Postaram się poszperać za zdjęciami aniołów :)
Pozdrawiam :)

gszk pisze...
Ten komentarz został usunięty przez autora.